VALEVERDE INTERNAŢIONAL > Consultanta Fonduri Nerambursabile

SC VALEVERDE INTERNAŢIONAL SRL activează ca o companie „one stop shop”. Filosofia ei de business este de a oferi clientului întreaga gamă de servicii de consultanţă necesare, la timpul potrivit. Serviciile sale sunt concepute astfel încât să corespundă necesităţilor clientului, atât momentane cât şi pe termen mediu şi lung. Tot ceea ce se oferă este unicat, croit pentru a se plia pe nevoile clientului şi înglobând bunele practici acumulate în mai mult de 5 ani de către echipa aferenta.

Scopul înfiinţării acestei firme a fost acela de a promova tehnologii moderne, de ultimă oră, legate de eficienţa energetică, dar şi de reducerea gradului de poluare al mediului. De asemenea, societatea este capabilă să preia un proiect de la faza de idee şi să-l ducă până la finalizare, trecând prin următoarele etape:

În plus, principiile care ghidează activitatea acestei firme îşi găsesc permanent reflectarea în activitatea ei curentă şi se remarcă prin:

Există o mare flexibilitate la adaptarea ofertelor în funcţie de fiecare proiect în parte, de natură să aducă satisfacţie clienţilor şi să conducă la permanenta diversificare a clientelei.

SC VALEVERDE INTERNAŢIONAL SRL este o firmă angrenată în oferirea de soluţii din domeniul energiilor neconvenţionale şi care asigură realizarea unor activităţi diverse oferind totodată unele dintre cele mai eficiente instalaţii şi tehnologii existente pe plan mondial în materie de: INSTALAŢII DE COGENERARE, INSTALAŢII EOLIENE DE ÎNALTĂ EFICIENŢĂ, INSTALAŢII SOLARE FOTOVOLTAICE ŞI TERMICE CU ÎNCĂLZIRE DIRECTĂ ŞI INDIRECTĂ, INSTALAŢII HIDRO ELECTRICE PENTRU CAPACITĂŢI MICI.

Societatea deţine un certificat privind Sistemul de Management al Calităţii conform cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2001, precum şi un certificat privind Sistemul de Management de Mediu în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 14001/2005.